Câu chuyện của chúng tôi

Hành trình bắt đầu vào đầu năm 2020, khi một loạt các vận động viên chạy địa hình yêu thiên nhiên đang khám phá những con đường mòn ở vùng cao nguyên Việt Nam và cần năng lượng để thực hiện nhiệm vụ của họ...

Lecka was founded by Markus, a passionate trail runner, and a bunch of other outdoor athletes in Vietnam. They had the vision to come up with healthy snacks while being eco-friendly to nature. this picture shows Markus with Tan Hi, another top runner

Sự sáng lập

Xem video về câu chuyện của chúng tôi tại đây
Lecka's mission is to provide healthy snacks for active lifestyles. we want to help you be good to yourself and the planet. our natural ingredients from Vietnam empower you with sustained energy and our packaging creates less waste for the planet

Sứ mệnh

Bạn muốn tham gia vào sứ mệnh của chúng tôi? Say hello

Theo cách của lecka

Lecka commited to give back 1% of our annual sales to the Vietnamese communities. We support projects in environmentalism and youth development.

#teamlecka & trả lại 2%

Quyên góp

2021

Quỹ VietSeeds: 2.000.000 đồng hiện kim và 2.000.000 đồng hiện vật

2022

Blue Dragon's Children Foundation: USD500

Bạn đang tìm kiếm cái gì?

Giỏ hàng của bạn